30°

04.04.2022 Javni poziv za ugostitelje – Jurjevo 2022.

Javni poziv za ugostitelje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u proslavi Dana Općine Lekenik je u prilogu. Proslava Jurjeva održati će se ispod velikog šatora na polivalentnom igralištu kod OŠ Mladost Lekenik, u subotu 23. travnja. Program počinje u 17,00h kulturno-umjetničkim nastupima, a početak zabavnog programa uz grupu Barabe predviđen je u 20,00h uz planiranu pauzu oko 21,00h zbog paljenja jurjevskog krijesa.

JAVNI POZIV UGOSTITELJI – jURJEVO 2022.