TZO Lekenik

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LEKENIK

ZAGREBAČKA 66

44272  LEKENIK

tel/fax: ++385(0)44 743-065
mob: ++385(0)98 788-177

OIB: 80624429876

e-mail: info@visitlekenik.hr

O nama

Turistička zajednica Općine Lekenik je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezani na području općine Lekenik.
Sjedište Zajednice je u Lekeniku, Zagrebačka 66. Telefon: 00385/44 743-065

Zadaće Zajednice su poticanje, unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago…) turističkog područja kojem pripada općina, poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost, suradnja i koordinacija pravnih i fizičkih osoba koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, poticanje i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i dr. priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude kraja, zaštita okoliša…

Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe kojena području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon ili sl., a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih djelatnosti.

Turističke osobitosti Općine Lekenik su ljepota prirode kroz sva četiri godišnja doba, mogućnost lova, ribolova i kupanja, osebujno drveno graditeljstvo, bogatstvo narodnih običaja, vinogradarska i gastronomska ponuda.

 

Razvoj Turističke zajednice Općine Lekenik

Osnivačka skupština Turističke zajednice Općine Lekenik održana je 27. studenog 1996. godine. Za prvog predsjednika izabran je Stjepan Piškor, a za članove Turističkog vijeća Dragutin Vlahovac,  Franjo Kenig, Ivan Sovina, Zoran Gregurić, Ana Kardaš, Katica Perović, Branko Pavleković i Božidar Škofač.

Prva sjednica TV-a održana je 29. siječnja 1997. Uz Stjepana Piškora, predsjednici su još bili Zoran Gregurić i Ana Kardaš (sada Perović).
Na izbornoj Skupštini TZO-a Lekenik 14. studenog 2005., na prijedlog Općinskog poglavarstva za novog je predsjednika izabran Božidar Antolec, a za članove Turističkog vijeća: Ana Perović, Zoran Gregurić, Božidar Škofač, Željko Dumbović, Jurice Belle, Ilija Šimović, te predstavnici Poglavarstva vlč. Marko Cvitkušić i Ljubica Smolković. U Nadzorni odbor izabrani su: Branka Jurišić, Ivan Sovina i Davorka Podnar. Na godišnjoj Skupštini 08. ožujka 2007. umjesto Ilije Šimović u Turističko vijeće izabran je Ante Brnić.

Beach

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE – turistička pristojba 2020.

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te činjenici da Sisačko-moslavačka županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19). 

Dvije sezone:
sezona: 1.4.2020. – 30.9.2020.
ostalo razdoblje: 1.1.2020.-31.3.2020.  i  1.10.2020.-31.12.2020.

Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.
Uz napomenu da od 2020. više nema podjele po turističkim razredima.

A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
– za razdoblje 1.4.-30.9. 10,00 kuna po osobi
– za ostalo razdoblje 7,00 kuna po osobi

B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta)
– za razdoblje 1.4.-30.9. 8,00 kuna po osobi
– za ostalo razdoblje 5,00 kuna po osobi

C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU
– smještaj u domaćinstvu 350,00 kuna po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200,00 kuna po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 500,00 kuna
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište
– robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 250,00 kuna

D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:
– prvi član 60,00 kuna, drugi član 60,00 kuna, svaki sljedeći član 25,00 kuna.
Ukoliko plaća po noćenju, onda je 10,00 kn.